2015: een juiste visie

Foto Artikel David Bloch 14460570_s

‘Nieuw!’
Dat is de titel van een vermakelijk boek van Drs. P over de dingen anders doen en zeker anders bekijken in de reclamewereld. Zo ook leest u in dit artikel wat oud nieuws om u een prikkelend opstapje te bieden voor úw nieuwe jaar.

2015

Om succes te boeken bij alle aspecten van het verkopen – in de breedste zin van het woord – zijn twee partijen nodig: u als verkoper én de kopende partij; u als presentator (de zender) én de luisteraar (de ontvanger); u als sympathieke gesprekspartner én de ander die zijn verhaal doet. Er zijn dus altijd ten minste twee nodig.
De volgende tips prikkelen om uw gedachten anders te richten voor uw nieuwe jaar:
Als u presenteert, gaat het nooit om het ‘publiek’, de ‘zaal’ of de ‘toehoorders’. Wees ervan overtuigd dat u luisteraars heeft en dat het uw taak is om hen te voeden met een waardevolle en voedzame ‘dis’ die ze lusten. Spreek mét hen, nooit tégen hen. Zet in het nieuwe jaar uw monoloog om in een interactieve presentatie. Het is te leren!
Ook voor e-mails kunt u hetzelfde trucje toepassen – teneinde effectiever gebruik te maken van een uitstekend doch behoorlijk misbruikt communicatiemiddel – door de lezer nauwkeuriger daarbij te betrekken.

2015

Wat het meest ontbreekt bij de meeste presentaties is … stilte. De Vlaamse schrijver Karel Jonckheere zei ooit: “De woorden mogen dienen uitsluitend om de stilte te verbeteren.” Vertel dus minder en geef uw lusteraars de kans om u bij te benen, om uw belangrijke (!) stellingen en doordenkertjes te laten bezinken.
Eén ding is zeker: als u uw mond dicht houdt bij een gesprek, krijgt u veel meer te horen. En uw gesprekspartner voelt zich beter gehoord. Stephen Covey herinnert alle verkopers en onderhandelaars (dus misschien ook u) aan het volgende: “Seek first to understand before being understood.”
Stilte is ook op papier te vinden en zéker in e-mails. Het is anders ‘hoorbaar’; het is immers zichtbaar. Stilte in geschrift is witruimte: een witregel tussen alinea’s, de rafelige rechtermarge, een nieuwe regel voor een nieuwe zin.
Creëer dus meer ruimte – voor uzelf én de ander – in het nieuwe jaar.

2015

Menige presentatie lijkt meer een ‘egotrip’ van de spreker dan een zinnige communicatie is. Het woord ‘ik’ (en uiteraard ‘mij, me, mijn’) voert de boventoon. In het nieuwe jaar kunt u oefenen met de ander in het zonnetje te zetten door hem te noemen.
Een klant komt naar u toe om maar twee redenen. Een luisteraar komt naar uw presentatie om dezelfde twee redenen. Een collega wil met u praten om dezelfde redenen. Allereerst zoekt hij bevestiging – en dat is op zuiver menselijk niveau; het gevoel van 1 te zijn, van oké te zijn, van gezien te worden. En de tweede reden? Iedereen zoekt een oplossing voor wat globaal een ‘probleem’ heet; het is uw taak én uw kans om die oplossing aan te bieden. Om u te ver-1igen met de ander en zijn situatie. Een uitdagende oefening voor u voor het nieuwe jaar?

2015

De eerste tip: “1, 2, 3, 4, 5 – de bakker sloeg zijn wijf” is een oud rijmpje dat deze aanbeveling symboliseert. Er mag meer humor en vrolijkheid komen in het zakelijk verkeer. Dit geldt zeker voor presentaties en geschreven teksten. Mijn administratiekantoor heeft mijn eigen tip ter harte genomen: iedere nota wordt creatief opgeleukt met een passend tekstje, soms op een plakbriefje, soms meegedrukt. De positieve reacties van hun klanten bevestigen de juistheid van deze actie.
De tweede van de vijf tips in deze rubriek betreft kleding. Man: houd op met het zichtbare witte t-shirt, het (licht)blauwe overhemd, het vunzige colbert, de bluejeans en de bruine schoenen met lange, (oud)modieuze punten. Vrouw: houd op met het zo duidelijk bevestigen van uw vrouw-zijn door zulke strakke kleding te dragen over een lijf dat aan alle kanten uitpuilt; het is tijd om wat eleganter te zijn óók in de uitstraling van uw kleding. Beiden: weet dat mode voor mensen is die niet weten wie ze zijn; durf in dit nieuwe jaar te leren welke kleuren en kledingstijl uw originaliteit optimaal ondersteunen om u zo van de massa te onderscheiden.
De derde tip is: saneer uw taal. Stop met ‘zeg maar’ (u schrijft het immers niet?). Als u het over uzelf heeft, gebruik dan het woord ‘ik’. Als u het over de ander heeft, gebruik dan ‘jij/je’ (of ‘u’). Gebruik een woordenboek en ontdek dat onze taal veel andere bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden bevat voor ‘geweldig’, ‘leuk’, ‘mooi’ en ‘goed’.
De vierde tip betreft empathie, betrokkenheid en verbinding. Van zeker 80% van alle telefoontjes die u ontvangt, dient de zender in uw adresboekje te staan. In plaats van de telefoon op te nemen met, “Met Jan” kijk eerst wie u belt en begin met de opbeller: “Frank … goedemorgen … wat kan ik voor jou betekenen vandaag?” En als het een onbekend nummer is, begroet de ander: (bijvoorbeeld met een 020-nummer) “Goedemorgen … met David Bloch … en wat kan ik betekenen voor iemand die mij uit regio Amsterdam belt?”
De vijfde tip gaat over uw stem. Vandaag de dag lijkt het alsof er steeds meer mensen zijn die last van stress hebben. Resultaat? Een stemgeluid dat ‘afstoot’. Als u meer succes wilt boeken in uw zakelijke én privéleven, leer dan uw stem te verzachten, verdiepen en verwarmen.

 
20/15 of 20/20?
Admiraal lord Nelson versloeg de Spaanse vloot tijdens de slag van Trafalgar. Hij vreesde niets en had maar één doel: winnen en overleven – ondanks dat hij in de minderheid was tegenover zijn vijand. Hij was al een oog kwijt in een eerdere schermutseling. Toen hij gewaarschuwd werd van de enorme vloot die opdoemde boven de horizon, deed Nelson z’n telescoop voor z’n blinde oog en zei: “Ik zie niets!” Hij had immers een heldere visie van zijn doel en zijn succes – de overwinning – en hij was niet van plan om zijn manschap te ontmoedigen.
In de VS wordt gesproken bij een perfect gezichtsvermogen van ‘20/20 vision’. ‘20/15’ zou dus een verzwakking in een oog beteken. (Bij Nelson was dat 20/0.)
Voor het nieuwe jaar dan, houd het bij ten minste 20/15 – uw heldere aandacht voor wat er nu is – maar met 20/20 voor het doel dat u naar een vruchtbare en vreugdevolle toekomst loodst.

Met de tips 2-0-1-5 heeft u vast een succesvoller 2015!

David Bloch
Perfect Presentation
David_Bloch