Cruijffiaans

Dit stuk is geschreven in de week na het overleden van Johan Cruijff (24 maart 2016). Tranen wellen op. Wat een kracht en wat een schoonheid. Met bovenal ongekende wijsheid. Altijd een brede blik en zijn tijd ver vooruit. Ongekend en ongeëvenaard. Een eigen jargon ook, met een geheel eigen naam: het Cruijffiaans. Uiteraard met voetbal als uitgangspunt. Vaak voor meerdere uitleg vatbaar en voor sommigen aanleiding daar wat lacherig over te doen. Zeer ten onrechte naar mijn mening.

Op deze plek wil ik van tijd tot tijd aandacht besteden aan een aantal van die Cruijffiaanse uitdrukkingen en deze in een ander kader zetten en belichten. Ik ben van mening dat veel ervan voor een bredere en andere dan sport- en voetbalgerelateerde toepassing geschikt is. Het Cruijffiaans biedt op die manier een bron van wijsheid en toepassing. Het heeft de Nederlandse taal verrijkt en zal ook van waarde zijn voor de zakelijke omgeving. Ik wil niet alleen memoreren maar ook toepassen.

Deze keer: Je gaat het pas zien als je het door hebt.

De context waarin Johan deze uitspraak deed doet er hier even niet toe. Je kunt achteraf altijd zeggen dat het een dooddoener is. Een open deur intrappen. Maar de kern van de genialiteit zit erin dat er ook mensen zijn die dat vooraf al kunnen aangeven.

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’; in business context moest ik aan deze uitspraak denken bij achtereenvolgens de surseance en later het faillissement van V&D, het warenhuis dat wij allen zo goed kennen. En dan nog niet eens toegepast op de Amerikaanse private investeerder of de vastgoedboeren die kennelijk een doorslaggevende stem  hadden. En zelfs niet op de vakbonden, als ze al iets door hadden natuurlijk.

Nee, het kwam bij mij op naar aanleiding van de kennelijk geschokte reacties van met name de kleine(re) leveranciers. Volgens berichten werden zij overvallen door de (plotselinge?) malheur bij en deconfiture van V&D.

Het ligt voor de hand hier met nuance naar te kijken en te veronderstellen dat zij niet zozeer werden overvallen door de neergang, als wel door het inzicht dat zij voor 60, 70, 80 procent van hun omzet (en sommige voor nog veel meer) afhankelijk waren van V&D. En dat er zeer ruimhartig kortingsregelingen werden bedongen en betaaltermijnen die doen vermoeden dat je ook nog aan het bankieren bent (met 90 dagen als standaard voorwaarde).

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. In dit soort situaties dus te laat inzicht. En misschien ook wel fataal. Dat is vermijdbaar.

Laten wij, Johan indachtig, leren van zijn wijsheden en laten wij alert blijven in de zakelijke context. Laten wij leren hoe de marges te bepalen en die te handhaven. En laten wij leren de risico’s vooraf te identificeren en die te beheersen.

Laten wij zuinig zijn op de centen. En laat de wijsheid in overvloed vloeien. Juist en tijdig, dat dan weer wel. Dan maakt u weer het verschil en blijven wij ons bezig houden met de voorwaarden en overeenkomsten.

Waar treffen wij elkaar?

Foto Pieter Mensink

Mr. Pieter J.H. Mensink MBA
Directeur Afdeling Juridische Zaken BV.