De wereld wordt steeds kleiner

Foto art HM -World handshake
Niet voor niets staan ‘duurzaamheid’ en ‘social media’ volop in het teken van de belangstelling. Het is een niet meer weg te denken fenomeen waarmee iedereen zijn of haar voordeel kan behalen. Daarom is het ook zo onvoorstelbaar dat er nog velen zijn die dit nieuwe aspect letterlijk links laten liggen. 

“Oh nee, dat is aan mij niet besteed”, of: “dat is voor de jongere generatie”, en: “het zal mijn tijd wel uitdienen”, zijn toch wel dramatische uitspraken die mensen hanteren terwijl zij nog een niet onbelangrijke functie binnen het bedrijfsleven uitoefenen.
Ik ken verkopers en managers die nog steeds niet te vinden zijn op Linkedin, Facebook en Twitter. Ik ken er zelfs nog een aantal die niet eens behoorlijk overweg kunnen met een laptop, laat staan andere efficiënte moderne communicatiemiddelen.

Telex en kaartenbak
Zelf kom ik nog uit de tijd van de telex en de kaartenbak. Een periode waarin je met een dubbeltje of een kwartje (ook al oud Hollands) naar een telefooncel moest om te kunnen bellen met collega’s op kantoor of naar klanten. Men wist uiteraard niet beter.
De tekstverwerking en de fax werden toen de volgende technische uitvindingen die hun intrede deden in de wereld van communicatie. Later kwamen natuurlijk de eerste mobiele telefoons. Nou ja, ‘mobiel’ was in die tijd wel het juiste woord, maar slepen met een accu en een apparaat met antenne was ook weer niet bepaald heel erg handig, althans als je op die tijd terugkijkt. En het ‘grappige’ maar lees eigenlijk het ‘droevige’ is dat er ook in die tijd mensen waren die exact dezelfde reacties gaven zoals zojuist hierboven omschreven.

Dat betekent feitelijk dat in iedere generatie steeds weer nieuwe ontwikkelingen zich aandienen maar dat ook in iedere generatie figuren rondlopen die daar niet aan willen toegeven. De technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande verbeteringen gaan echter steeds sneller. Daar is geen ontkomen aan maar de mens heeft op zich toch wel moeite om die snelheid te volgen, althans een belangrijk deel daarvan. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven toe te geven (vaak voortkomend uit sympathie of respect voor jarenlange trouw) en vooral niet om toe te staan dat sommigen in een organisatie niet volledig inspelen op de belangrijke tools die ons allemaal wereldwijd worden aangeboden.

Klanten kijken steeds kritischer naar de communicatiemogelijkheden van hun leveranciers.
Klanten kijken vandaag de dag meer dan ooit kritischer naar hun leveranciers, naar hun websites, de communicatiemogelijkheden, de mensen achter de schermen o.a. via Linkedin en Facebook. Daarom is het van uitermate belang dat hierop adequaat wordt ingespeeld. Ook dat is een onderdeel geworden van een klantgerichte organisatie.
Meer dan ooit liggen er volop mogelijkheden om met uw relaties te communiceren in een moderne en snelle stijl. Vereiste is dan wel dat organisaties daar een gedegen beleid voor opstellen en vooral zorgen dat dit uitgevoerd en consequent wordt nageleefd.
Social media is geen ‘hype’ meer, maar een fantastisch en voordelig marketinginstrument. Geen mens zal er aan ontkomen, geen mens kan meer zonder. Ooit zei de bekende marketinggoeroe Paul Postma: “Wie zich niet bekend maakt, bestaat niet”. Deze wijze woorden zijn nog steeds van toepassing. De wereld wordt steeds kleiner, dus zorg dan wel dat u daarbij hoort.

Herman Meijer
Herman Meijer