Het onmisbare ingrediënt

vertrouwen
Eén van de belangrijkste oorzaken voor de – gelukkig bijna achter ons liggende – economische malaise is het wegvallen of ontbreken van vertrouwen, met name in de financiële sector en de politiek. Vertrouwen is een onzichtbaar, maar tegelijkertijd ook onmisbaar onderdeel bij het zakendoen (een opdracht wordt je ‘gegund’ op basis van vertrouwen).

Een ijzeren wet in het bedrijfsleven luidt dat weinig vertrouwen onontkoombaar zorgt voor hoge(re) kosten en tijdverlies. Ga maar na: een medewerker die uw vertrouwen heeft kan zijn of haar talenten ontplooien zonder voortdurende controle van uw kant (relatie tijd en geld). Helaas is het omgekeerde ook waar: weinig vertrouwen, dus veel investering in tijd. En, zo luidt een ander ondernemersaxioma, tijd is geld. Investeren in vertrouwen kweken, ontwikkelen en laten groeien loont. Als u vertrouwen weet uit te stralen, dan bezorgt u dat gegarandeerd rendement, of het nu gaat om euro’s, leads, reclame, uw zakelijke opbrengst profiteert altijd.

In ‘The Speed of Trust’ toont Stephen M. Covey aan dat ‘vertrouwen’ invloed heeft op een vijftal gebieden. Als steeds verder uitdijende rimpels in een vijver zijn er vijf cirkels van vertrouwen aan te wijzen: vertrouwen in jezelf (1), vertrouwen in je relaties (2), vertrouwen in je organisatie (3), vertrouwen in de markt (4) en vertrouwen in de maatschappij (5). Heb je geen vertrouwen in jezelf, dan straalt dat op alle niveaus door, met alle gevolgen van dien. De deelnemers aan mijn trainingen confronteer ik dan ook graag met de eerste cirkel, het vertrouwen in jezelf: waar sta je, hoe doe je zaken enzovoorts.

Vertrouwen is dus het meest essentiële deel van zakendoen, maar wat kun je doen om vertrouwen op te bouwen, te vergroten of zelfs te herstellen?. Veel, waarbij je je wel moet realiseren dat ego en status (een euvel waaraan velen in de sales- en andere branches lijden), hét grote struikelblok is bij het opbouwen van vertrouwen.
Aan de basis van vertrouwen liggen vier kernen van geloofwaardigheid ten grondslag. Integriteit en intenties komen voort uit iemands karakter, terwijl capaciteit en het communiceren van resultaten (in plaats van uitsluitend activiteiten, iets wat de meeste mensen doen) voortkomen uit iemands competenties, iemands vaardigheden. Voor een optimaal vertrouwen in jezelf, van anderen in jou en van jou in anderen is het van belang dat alle elementen in balans zijn. Zonder evenwicht slaat de weegschaal door naar de ene of de andere kant.

Vertrouwen is een onderscheidend onderdeel van je identiteit én je imago. Ik adviseer iedereen om eens het eigen vertrouwen te onderzoeken, zowel in jezelf als in anderen. Zorg daarbij wel voor eerlijke feedback door derden, want zij zien jou zoals je overkomt, niet zoals je denkt dat je bent. Of, om in theatertermen te blijven: wat jij als acteur denkt is niet interessant, het gaat erom hoe het overkomt bij het publiek. Een laatste tip: vergeet bij je weg naar vertrouwen niet je doel voor ogen te houden. Wees eerlijk, wees kritisch. Investeer in het ontdekken van het vertrouwen in jezelf én je medewerkers. De resultaten zullen je aangenaam verrassen.

Niels van der Schaaff

Niels-175x175