Terug van weggeweest?

Terug van weggeweest
Er zijn momenten in het leven die je niet wilt meemaken maar je desondanks toch overkomen. Snel aanvaarden en de realiteit onder ogen zien is dan een beproefd hulpmiddel om verder te kunnen met datgene waar je ooit aan bent begonnen. Dat geldt in vele situaties maar zeker binnen de business to business sector.

Geen enkel mens op de wereld maakt alleen maar hallelujamomenten mee gedurende het korte of langere leven. Allemaal maken wij onze ups en downs mee die nu eenmaal bij het leven horen. Gelukkig maar dan staan we daarin niet alleen. We kennen allemaal in onze omgeving wel mensen die wij betitelen als familie, vrienden, relaties en kennissen. Ook businesspartners zijn daar een onderdeel van. En, hoe goed men ook denkt de wereld te kennen en door ervaring een gedegen mensenkennis te hebben opgedaan, ontkomt niemand aan het feit dat je op zekere dag daarin toch inschattingsfouten maakt. Niets is een mens vreemd, toch?

Bij de pakken neerzitten heeft echter totaal geen enkele zin. Doorborduren op recente en historische successen scoort eveneens voor geen meter. Oorzaken zoeken en verklaringen vinden hebben geen enkele nut. Vingerwijzen helpt ook niet. Het lost allemaal niks op. Dus… dan blijft er maar een motto over; realiteit!
En vanuit die realiteit is er heel veel te doen. Dan kan men zich uitsluitend richten op de nieuwe mogelijkheden die voor je liggen, creativiteit krijgt ruimte en innovatieve ideeën steken de kop op.
Fantastisch als je dan ziet wat er mogelijk is waarvan je voorheen geen besef had omdat je druk bezig was met datgene wat je altijd hebt gedaan. En de bekende slogan: ‘als je altijd doet wat je hebt gedaan, dan  zul je altijd…’enzovoort., blijkt dan ineens bijzonder waar te zijn.

‘Uit ieder nadeel moet je een voordeel halen’, (een variant op de bekende Cruyfferiaanse uitspraak). Nou en die mogelijkheden zijn er volop. Zeker in tijden van langdurig doorsoppende crisiselementen is het een pracht om te ervaren hoe je met andere invalshoeken om kunt gaan. Spencer Johnson schreef het fantastische boek ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ Het is een aanrader voor iedereen in welke situatie dan ook. Als je niet stil blijft zitten en op zoek gaat, vind je altijd weer ‘nieuwe kaas’. Ik kreeg dit boek een tijd geleden van mijn vriend Jeffrey en ook nog eens op het juiste moment, dus ook weer een bewijs dat toeval niet bestaat.

Velen zitten momenteel in een verwarde positie. Alle branches – op een paar uitzonderingen na – staan al jaren onder druk en veel organisaties bezwijken onder ongewilde omstandigheden. Het is niet nieuw en dus ook van alledag. Volgens Guido Thys (lees zijn nieuwe boek) is dit de elfde crisis na de Tweede Wereldoorlog.
Maar deze duurt wel heel erg lang en het einde is niet in zicht. Daarom, zo schrijft hij, is dit ook geen crisis meer maar een onomkeerbaar feit dat de wereld en de economie is veranderd en waar wij allen mee dienen te leven en vanuit die situatie niet moeten hopen op betere tijden maar er wat – en ook op een andere manier – aan moeten doen.

Terug van weggeweest is wellicht ook als u de draad weer oppakt na een welverdiende vakantie.
Terug van weggeweest zijn velen die na lange tijd weer terugkeren op het oude nest.
Terug van weggeweest is iets dat weer verschijnt nadat het eerder was verdwenen.

De zon, de maan, de regen en de wind zijn telkens terugkerende natuurverschijnselen die geen enkel mens op aarde kan regelen of beïnvloeden. Gelukkig maar. Veel experts en deskundigen -als die al bestaan 🙂 – zullen het niet met mij eens zijn als ik beweer dat ook een economische crisis een natuurverschijnsel is dat vaker terugkomt van weggeweest. Maar je hoeft zeker geen ‘geleerde’ te zijn om nu al vast te stellen dat zo’n crisis ooit in de toekomst wederom zal verschijnen. Dus bereidt u zich er maar op voor. Wellicht is dat nu de grote les die wij allen hebben kunnen leren.

En wat mijzelf betreft; terug van weggeweest?
Jazeker, de contouren zullen in de komende jaren daarvan allemaal weer zichtbaar zijn.

Herman Meijer

Herman Meijer