Haalt het ‘loondienstverband’ het jaar 2030?

Foto Art. HM (1)

Een cruciale vraag in deze toch wel onzekere tijden. Het oude vertrouwde  veiligheids- en zekerheidsgevoel ligt toch wel definitief achter ons? De van oudsher ingebakken elementen, zoals

AOW, pensioenvoorziening, oudedagsreserve en vooral de zorgverzekering en al dit soort zaken, hebben de tand des tijds niet meer doorstaan. De veranderde maatschappij, de steeds snellere ontwikkeling zowel op humaan en technologisch gebied, leggen steeds vaker een bom onder de traditionele normen, waarden en gedragspatronen. ‘De tijd van weleer, doet thans erg veel zeer’. Niets blijft zoals het was. En dat is in feite heel normaal. De economische omstandigheden vragen door de jaren heen steeds weer opnieuw om aanpassing en creatieve alternatieven. Meegaan met de tijd en acceptatie van nieuwe ontwikkelingen is een vereiste waaraan niemand ontkomt. ‘Stilstaan is achteruitgang’ is een oude bekende kreet die door bijna iedereen nog steeds wordt gebruikt. Maar zoals zo vaak merkbaar is; bijna geen mens is tegen verandering, maar bijna niemand wil zelf persoonlijk veranderen. Dat zien we dagelijks terug in onze directe omgeving. Het is in feite de ‘ver van mijn bed show’. Het is altijd aan de overkant, in een andere plaats, een ander bedrijf of in een heel ander land. Struisvogelpolitiek wordt altijd elders uitgeoefend, toch? Maar … het komt nu zeker wel heel dichtbij. Ook dat is een verandering. Iedereen is in de afgelopen jaren hoe dan ook of zelf of wel in zijn of haar directe omgeving geconfronteerd met de harde feiten van de huidige tijd. Direct of indirect heeft een ieder de gevolgen en gevaren van de economische- en kredietcrisis ondervonden.
Achter iedere deur in Nederland (en niet alleen in ons land) zijn op z’n minst mindere tijden voelbaar geworden. Zij die beweren nergens last van te hebben gehad zijn leugenaars of staan buiten ons aardse gebeuren.

Zelf ben ik de afgelopen twee jaar in contact geweest met heel veel mensen die door omstandigheden gedwongen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. Werkgever failliet, contract niet verlengd, reorganisatie en vele andere redenen die hieraan ten grondslag liggen.
Ook het MKB waarbinnen ik enorm veel relaties heb, bevestigen dat zij de afgelopen jaren van veel medewerkers gedwongen afscheid moesten nemen, contracten moesten beëindigden en geen nieuwe vacatures meer beschikbaar stelden. Anticyclisch gedrag dus, want zoals altijd hadden zij die medewerkers heel hard nodig.

Sinds 2013 ben ik volop bezig om beide partijen bij elkaar te brengen met een andere vorm van samenwerking. Aangezien ik mij bijna volledig richt op sales strategie en commerciële activiteiten is mijn ervaring hiermee dus beperkt tot deze doelgroep maar durf toch te stellen dat dit ook in andere functies en disciplines zal werken.  Veel verkopers/accountmanagers en MKB waren bereid om op ‘no cure no pay’ basis een samenwerking met elkaar aan te gaan. Voordeel voor het bedrijf: geen risico m.b.t. loon- en andere bijkomende kosten en regels. Voordeel voor de medewerker/verkoopagent: hogere inkomsten na persoonlijk resultaat en niet meer afhankelijk van UWV of soms bijstandsuitkering. Een win-win situatie bij uitstek!

Het zal u niet verbazen dat ik hierdoor bijzonder enthousiast ben geworden en vele mogelijkheden zie voor de toekomst. ‘No cure no pay’ heeft de toekomst! Dat zien we dus nu niet alleen in de sales, maar inmiddels ook binnen de sectoren van makelaars, advocatuur, recruitment en mediation krijgt dit steeds meer aandacht en vorm.

Terecht, oude tijden zijn voorbij, zoals altijd. De toekomst ligt voor ons!

Ooit bedacht men in de jaren ‘50 de regels voor een verzorgingsstaat, de AOW en de pensioenvoorzieningen. In 2015 weten we inmiddels wel beter.

Ik ben geen helderziende – in tegendeel – maar ik voorspel dat wij in 2030 nagenoeg geen vast loondienstverband meer kennen. Iedereen zal zich dan voor korte of langere tijd met zijn of haar kennis/ervaring en achtergrond verhuren aan het bedrijfsleven. Iedereen wordt in de toekomst een zelfstandige professional.

Herman Meijer

Herman Meijer